eDeklaracje @JG

Program do seryjnej wysyłki edeklaracji. Zgodny z wszystkimi formularzami MF.
Import VAT / PIT z dowolnego systemu.
Kompatybilny z Buchalter, Insert, Sage, Wapro ...

Główne okno programu edeklaracje

FUNKCJE PROGRAMU

Automatyzacja wysyłania dokumentów do Urzędów Skarbowych. Więcej czasu dla siebie.

Uproszczony system wysyłania deklaracji (pakietowo, jedno kliknięcie podpisuje, wysyła i odbiera potwierdzenia)

Centralny rejestr wysyłek. Wydruki oraz rejestry deklaracji do wysłania i wysłanych. Proste archiwum wysłanych deklaracji oraz UPO.

Procedura wysyłki

1

EKSPORT

Z dowolnego systemu finansowo księgowego (Rachmistrz, Rewizor, Symfonia FK, Buchalter, itp) eksport deklaracji do wybranej lokalizacji na dysku lokalnym lub sieciowym.

2

IMPORT

Z wybranej lokalizacji seryjny import deklaracji. W trakcie importu program weryfikuje zgodność struktur deklaracji z systemem Ministerstwa Finansów.

3

WYSYŁKA

Pozytywnie zweryfikowane deklaracje można zaznaczyć grupowo według różnych kryteriów (data, typ, podmiot) i wysłać do Ministerstwa Finansów. Seryjne wydruki UPO dla statusu 200.

KONTAKT

W celu zamównia proszę podać w treści wiadomości dane firmy (NIP, nazwa, adres). W przypadku licencji sieciowej dopisać licencja sieciowa. Licencja sieciowa = korzystanie na wszystkich komputerach w firmie. Na wskazany email wyślę fakturę proforma.